May 16, 2015 Elmer/Tipton, OK Tornado - thetxwxchaser